• Καλά γονίδια

    «Η πρώτη ομορφιά που γνώρισα ήταν η μητέρα μου», είπε η Estée. Μερικές από τις πρώτες αναμνήσεις της ήταν η τελετουργία περιποίησης της μητέρας της, η οποία περιλάμβανε πλούσιες κρέμες για το πρόσωπο και τα χέρια ώστε να μένει το πρόσωπό της μαλακό και λείο. «Τα χέρια [είναι] τόσο αποκαλυπτικά όσο και μια γενεαλογία», έλεγε η Josephine στην κόρη της που την άκουγε με προσοχή.

  • Καλά γονίδια

    «Η πρώτη ομορφιά που γνώρισα ήταν η μητέρα μου», είπε η Estée. Μερικές από τις πρώτες αναμνήσεις της ήταν η τελετουργία περιποίησης της μητέρας της, η οποία περιλάμβανε πλούσιες κρέμες για το πρόσωπο και τα χέρια ώστε να μένει το πρόσωπό της μαλακό και λείο. «Τα χέρια [είναι] τόσο αποκαλυπτικά όσο και μια γενεαλογία», έλεγε η Josephine στην κόρη της που την άκουγε με προσοχή.

Top