¹Μελέτη καταναλωτών σε 110 γυναίκες μετά από χρήση του προϊόντος για 2 εβδομάδες.
²Μελέτη καταναλωτών σε 110 γυναίκες μετά από χρήση του προϊόντος για 4 εβδομάδεςΣυστατικά στο Προσκήνιο

Ανακαλύψτε τα πανίσχυρα συστατικά πίσω από τη Revitalizing Supreme+

 

 

Τα αποτελέσματα ήρθαν.
*Μετά την αγορά της πρώτης Revitalizing Supreme+ στη γυάλινη συσκευασία που ανακυκλώνεται σε σύγκριση με την προηγούμενη μη-ανακυκλώσιμη συσκευασία

 

 a. Μελέτη in vitro., b.Μελέτη καταναλωτών σε 110 γυναίκες μετά από χρήση του προϊόντος για 4 εβδομάδες

Top